Hướng dẫn Kiểm tra Học Kỳ II năm 2011 - TRƯỜNG THPT NÀ BAO
Chung Công Sự gửi đến Học sinh khối 12 (): Chúc các em học sinh đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016! (Lúc: 05.05.2016 09:19)                     
08:00 ICT Thứ năm, 22/02/2018

Trang nhất » TRANG CHỦ » TIN TỨC

Hướng dẫn Kiểm tra Học Kỳ II năm 2011

Thứ hai - 11/04/2011 07:04

Tải file tại đây:  Hướng dẫn Kiểm tra Học Kỳ II năm 2011

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

–––––––––––––––

Số: 640 /SGDĐT-GDTrH

V/vKiểm tra học kỳ II năm học

 2010 – 2011, bậc Trung học.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cao Bằng, ngày 09  tháng 4  năm 2011

 

 

Kính gửi:

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường trung học phổ thong;

- Các Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Các Trường dân tộc nội trú huyện.

       (Sau đây gọi chung là các đơn vị)

 

Sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc kiểm tra học kỳ II năm học 2010 – 2011 như sau :

1. Việc thực hiện chương trình và ôn tập cuối năm cho học sinh, tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT:

a. Việc thực hiện chương trình: các Trưởng phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TTGDTX chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ phân phối chương trình của học kỳ II theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b. Ôn tập cuối năm cho học sinh:

Thủ trưởng các đơn vị cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức ôn tập cho học sinh, đặc biệt chú trọng đến các lớp cuối cấp, học sinh trung bình, yếu, kém.

Các Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS xây dựng kế hoạch ôn tập cụ thể cho học sinh, chuẩn bị tốt các kiến thức cần thiết cho các em tham dự kỳ kiểm tra học kỳ II.

Đối với những học sinh có học lực yếu và kém, Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS và THPT trong tỉnh thực hiện tốt công tác tổ chức phụ đạo HS yếu kém, để giúp các em vươn lên, có thể đạt kết qủa cao hơn trong kiểm tra học kỳ II.

Đối với HS lớp 9, nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức tốt việc ôn tập thi học kỳ 2 nhằm giúp các em có đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT.

c. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT

Về công tác tổ chức ôn tập cho HS lớp 12, Sở GD&ĐT Cao Bằng đã có công văn số 406 /SGD&ĐT-GDTrH, ra ngày 14/3/2011. Sở yêu cầu các trường THPT cần tiếp tục thực hiện tốt một số việc sau:

1. Nhà trường phối hợp với Hội phụ huynh tổ chức tốt công tác ôn thi tốt nghiệp cho HS. Nhà trường có các hình thức động viên và giao trách nhiệm cho giáo viên dạy ôn tập cho HS lớp 12;

2. Nhà trường tiến hành phân loại đối tượng HS giỏi, khá, trung bình, yếu, kém theo từng môn thi tốt nghiệp. Đối với HS trung bình, yếu, kém, ngoài việc tổ chức ôn tập chung toàn khối, cần phụ đạo thêm ít nhất là 2 tiết/1 môn/ 1 tuần;

3. Hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn họp nhóm giáo viên dạy lớp 12 từng môn để thống nhất chương trình, nội dung ôn tập cụ thể, chi tiết cho từng tiết dạy, tuy nhiên, giáo án ôn tập do giáo viên tự soạn tùy theo đối tượng HS mình dạy. Nội dung và mức độ ôn tập bám sát vào yêu cầu thi tốt nghiệp THPT. Riêng đối với HS trung bình, yếu, kém, giáo viên cần linh hoạt điều chỉnh mức độ, sao cho các em có thể làm được phần căn bản của đề thi.

4. Tổ chức thi thử, rút kinh nghiệm và rèn cho học sinh kỹ năng làm bài thi, đặc biệt là đối tượng học sinh trung bình, yếu, kém.

2. Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 2010-2011:

a. Đối với bậc Trung học cơ sở :

- Sở giao cho các Phòng GD&ĐT chỉ đạo và tổ chức ra đề, bố trí lịch kiểm tra cho khối lớp 9 (kể cả trường DTNT huyện) trong khoảng thời gian từ 09/5/2011 đến 14/5/2011.Các Phòng GD&ĐT cần chỉ đạo tổ chức chấm chéo bài kiểm tra học kỳ, nhằm đảm bảo công bằng, chính xác và đánh giá đúng trình độ chung của học sinh trong toàn đơn vị.

Lưu ý: Việc xét tốt nghiệp THCS cần tiến hành sớm, các Hội đồng xét  trường THCS từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5.

- Đối với các khối lớp 6, 7 và 8 giao cho các trường THCS ra đề chung và bố trí lịch kiểm tra trong khoảng thời gian từ 16/5/2011 đến 20/5/2011.

- Hình thức ra đề: có thể kết hợp trắc nghiệm khách quan (20% số điểm, 8 câu  thời gian 12 phút, mỗi câu 0,25 điểm) với tự luận (80% thời gian 33 phút);  Hoặc ra đề tự luận 100%.

b. Đối với bậc Trung học phổ thông :

- Sở ủy quyền cho Hiệu trưởng, Giám đốc TTGDTX chỉ đạo việc ra đề kiểm tra chung cho khối 12 các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lí, Sinh học, Địa lý. Các môn Vật lí, Sinh học, Tiếng Anh kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn. Các môn Toán, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử kiểm tra  tự luận. Các môn còn lại của khối 12 các trường THPT, TTGDTX kiểm tra theo lịch của từng đơn vị.

Các khối lớp 10, 11 ra đề và bố trí lịch kiểm tra trong khoảng thời gian từ 09/5/2011 đến 14/5/2011.

c. Nội dung và yêu cầu của đề kiểm tra học kỳ II :

  • Kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học.
  • Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót.
  • Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp tâm sinh lý học sinh và thời gian quy định đối với từng môn học.
  • Thời gian làm bài  đối với lớp 12: 120 phút đối với các môn Ngữ văn, Toán; 90 phút đối với các môn Địa lý; 60 phút đối với các môn còn lại.
  • Thời gian làm bài đối với các khối lớp còn lại: 90 phút đối với các môn Ngữ văn, Toán;  45 phút đối với các môn còn lại.
  • Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2010-2011 các đơn vị lưu ý được biên soạn theo ma trận đề từng môn : 50 % biết và 50 % thông hiểu và vận dụng.
  • Khi biên soạn đề kiểm tra, hướng dẫn chấm phải có người phản biện. Đề kiểm tra được lấy trong ngân hàng câu hỏi hoặc ngân hàng đề của các đơn vị.

3. Tổ chức kiểm tra  học kỳ II, khối 12 (các môn thi tốt nghiệp- thi thử):

a. Thủ trưởng các đơn vị tự tổ chức các khâu ra đề kiểm tra, coi thi, chấm thi, lên điểm, thống kê điểm số, tổ chức đánh giá – xếp loại học sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm về tính nghiêm túc của kỳ kiểm tra, nghiêm túc như một kỳ thi tốt nghiệp THPT, kiên quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong thi cử.

b. Đáp án các môn kiểm tra trong cùng một ngày được bỏ chung vào một bì thư có niêm phong. Các trường chỉ được mở bì đáp án của các môn kiểm tra trong cùng một ngày khi đã kiểm tra xong tất cả các môn của ngày đó, và phải có biên bản mở bì đáp án.

c. Các môn kiểm tra thi thử ra đề, giới hạn chương trình như sau: Chủ yếu là chương trình học kỳ II (đến hết tuần 34) và những nội dung liên quan ở học kỳ I.

d. Lịch kiểm tra: từ 16 đến 20/4/2011. Sau đây là gợi ý

Ngày

Buổi

Môn

Giờ bắt đầu

Thời gian làm bài

18/ 4 / 2011

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Vật lí

14 giờ 00

60 phút

19/ 4 / 2011

Sáng

Địa lý

7giờ 30 phút

90 phút

Chiều

Sinh học

14 giờ 00

60 phút

 20/ 4 / 2011

Sáng

Toán

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Tiếng Anh hoặc (Lịch sử)

14 giờ 00

60 phút

4. Công tác báo cáo kết quả thi học kỳ 2 năm học 2010-2011:

a. Yêu cầu :  Thủ trưởng các đơn vị tổ chức sơ kết đánh giá toàn bộ công tác đã thực hiện trong học kỳ II năm học 2010-2011.

b. Báo cáo : Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và gửi về Sở  các biểu mẫu thống kê – tổng hợp gửi kèm theo và đề đáp án của các môn kiểm tra (có cả ma trận đề).

c. Thời gian gửi báo cáo về Sở: gửi báo cáo và các biểu mẫu thống kê – tổng hợp gửi về Phòng Giáo dục Trung học theo 2 hình thức: bằng văn bản (ghi chuyển đ/c Phạm Hồng Quang); bằng email (địa chỉ: quangphcb@gmail.com hoặc phonggdtrh.socaobang@moet.edu.vn ). Thời gian: trước ngày 20/ 5 / 2011

Nhận được công văn này, Sở yêu cầu các Trưởng Phòng GD&ĐT và Hiệu trưởng trường THPT trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- KTKĐCL-GD, GDTX-CN

- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

   Nguyễn Văn Tân


 

ĐƠN VỊ : ( Phòng GD, THPT, GDTX):..........................................

THỐNG KÊ ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP ...... NĂM HỌC 2010-2011

(Kèm theo công văn số 640 /SGDĐT-GDTrH ngày 09  tháng 4  năm 2011)

 

       Điểm
Môn

Số bài
đã chấm

Điểm 0-1,9

Điểm 2,0-3,5

Điểm 3,6-4,9

Điểm 5,0-6,4

Điểm 6,5-7,9

Điểm 8,0-10

Điểm <5

Điểm >=5

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Số bài

Tỉ lệ %

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiếngAnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDCD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mỗi lớp 1 bản.

Phòng báo cáo có cả trường DTNT huyện, cấp 2-3

Các trường cấp 2-3 và DTNT huyện báo cáo 3 bản : 1 lưu, 1 Sở, 1 Phòng GD

Nhập trong XLS ( lấy từ hộp thư gdtrhcaobang@gmail.com)

Nguồn tin: Sở Giáo Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên.G. Why MelvilleChú ý : Bạn kích vào banner ở trên, chờ 5 giây để quảng cáo và nhìn bên phải trang web và kích vào hình    để ủng hộ website nhà trường nhé! . 
Mở Hộp Chat